Copyright

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders, voor zover dit expliciet door pltjsmkr.nl wordt aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van pltjsmkr.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van pltjsmkr.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

 

Auteursrechten foto's

Alle gepubliceerde foto's zijn en blijven eigendom van pltjsmkr.nl. Het is dan ook niet toegestaan om dit werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pltjsmkr.nl op enigerlei andere manier te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld, te weten ter presentatie.

 

Portretrecht

Voorafgaand aan de publicatie van foto's op pltjsmkr.nl wordt toestemming gevraagd aan de perso(o)n(en). Een uitzondering op deze regel zijn foto's gemaakt op openbare en publiekelijk toegankelijke locaties en evenementen waarbij personen toevallig in beeld komen.